Бюро по труда - Начало

Добре дошли на страницата на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания!


Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания е създадено и се финансира със средства  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която се финансира  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Това е проект, който се реализира на територията на София и Пловдив и обхваща лица със зрителни увреждания над 70% изгубена работоспособност по зрение.


Нашата основна цел е да подпомагаме търсещите работа лица със зрителни увреждания и потенциални техни работодатели да се срещнат, опознаят и намерят пресечните точки на техните лични и бизнес интереси.

 

 

Брошура с повече информация за проекта можете да намерите от тук.

 

На 14 и 15 април 2011 г. в гр.Банкя се проведе семинар „Интензивно подкрепящо обучение тип „брейнсторминг” на специалистите, работещи в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания в гр.София и гр.Пловдив

На 14 и 15 април 2011 г. в гр.Банкя, хотел Хармония се проведе семинар „Интензивно подкрепящо обучение тип „брейнсторминг” на специалистите, работещи в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания в гр.София и гр.Пловдив по проект „Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” № BG051PO001-5.1.01 -0046-С0001. Лектори и фасилитатори на семинара бяха проф. д-р Димитър Щетински и Вероника Кертикова. Участници в семинара бяха всички, ангажирани с работата на Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания, функциониращо на територията на градовете София и Пловдив. Обучението се проведе чрез интерактивната форма „брейнсторминг”. Това даде възможност да се фокусира върху свободна дискусия по предварително набелязаните теми. Представен беше досегашния опит на Бюрото по труда, набелязани бяха конкретни техники за работа на екипа на Бюрото - психолози и трудови посредници – с кандидатите за работа от целевата група и работодателите. Оценката за ползата от семинара, според данни от направените изходящи анкети, е много висока. Препоръките за провеждането на следващия семинар, предвиден по проекта, е да включва повече конкретни материали и да се разгледат конкретни случаи от срещи с потенциални работодатели. 

   

Обява за консултант по мобилност и ориентиране


Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания”, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за

двама консултанти по мобилност и ориентиране – 2

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на социално ориентирани специалности, специалност „Педагогика за зрително затруднените деца” и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип.

Основни отговорности: Обучение на потребители да боравят с различни техники с бял бастун -  в открити и затворени пространства, в градски транспорт; Обучение на потребители на избрани от тях маршрути с определена начална и крайна точки; Обучение и съдействие на потребителите при посещения на важни за тях публични места; Наименоване и нанасяне чрез специална програма на мобилен телефон на важни точки от разучаваните с потребителите маршрут; качване на пълните маршрути на сайт, по посочен от работодателя начин, за да могат тези маршрути да се ползват и от други потребители; Онагледяване на разучаваните маршрути и публични места чрез релефни карти;

Условия: 12 месеца, договор

Срок за подаване на документи за позицията: до 15 февруари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: www.horizonti.bg

Можете да видите длъжностна характеристика тук.

   

Конкурс за обучител и консултант по проект "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания"

Във връзка с изпълнението на проект „Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания”, фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

Консултант - 1

Изисквания за длъжността: висше образование по някоя от следните специалности - Педагогика на зрително затруднените лица, Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип.

Основни задължения: консултиране на социални асистенти и домашни помощници при изпълнение на задълженията им, посещение на потребителите, осъществява връзка с различни организации за разрешаване на възникнали проблеми.

Условия: заетост 13 месеца, договор

Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания

Основни задължения: изготвяне на обучителна програма и материали за социални асистенти и домашни помощници на зрително затруднени лица, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на социалните асистенти.

Документи: автобиография в европейски формат, мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи опит по специалността, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

Срок за подаване на документи: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Повече информация за проекта: www.horizonti.bg или на телефон:962-55-25

   

Конкурс за обучител и супервайзор по проект "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания" на Фондация ХОРИЗОНТИ

Във връзка с изпълнението на проект „Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания” фондация “Хоризонти” обявява конкурс по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Обучител - 1

Изисквания за длъжността: висше хуманитарно образование, професионален опит при обучение на хора с увреждания.

Основни задължения: разработване на обучителни материали, провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на екипа по проекта.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 240 часа, граждански договор

2. Супервайзор – 1

Изисквания за длъжността: висше образование в областта на Социална работа, Специална педагогика, Психология и др., опит по специалността, компютърни умения, умения за работа в екип

Основни задължения: извършва пряк контрол върху предлаганите социални услуги, съдейства на екипа при изготвяне на всички документи, свързани с предоставяне на социалните услуги, участва в комисиите по подбор на служители, подбор и оценяване потребностите на потребителите на услугата, извършва текущо проучване на качеството на предлаганите услуги, удовлетвореността на потребителите, дава възможни насоки за подобряване на организацията на работа и др.

Документи: автобиография в европейски формат, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (желателно).

Условия: 13 месеца, трудов договор

Срок за подаване на документи за двете позиции: до 25 януари 2011 год.

Документите се подават по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на адрес: гр. София, кв. „Студентски град”, бл.55 Г, ет.6 (читалня) от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Тел. за допълнителна информация: 962 55 25 или на адрес: www.horizonti.bg

   

Page 1 of 2

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук