Европейски компании се обединяват в проекти за социална отговорност

Сряда, 17 ноември 2010 14:27

 

В края на октомври 70 международни компании и 27 европейски бизнес асоциации стартираха инициативата Предприятие 2020 в подкрепа на европейската стратегия за устойчив растеж - Европа 2020. Участниците в тази инициатива са част от мрежата за Корпоративна социална отговорност Европа (CSR Europe ).


Идеята, която е подкрепена и от Главна Дирекция "Предприятия и индустрия" на Европейската комисия, е че корпоративните проекти за социална отговорност могат да доведат до реална промяна за обществото, когато се изпълняват съвместно. Препдриятие 2020 обединява различни корпоративни проекти около няколко възлови за Европа цели – Променящи се пазари , Включващо общество, Здраве и благосъстояние и Прозрачност за доверие.

 

"Светът през 2020 ще бъде различен. Глобалните пазари, демографските въпроси, дефицитът на природни ресурси, напредъкът на технологии, всичко това ще постави пред предприятията предизвикателства да създадат нови решения за социалното и икономическо развитие. Това е нова възможност", обяви президентът на CSR Europe, Хари ван Доренмален (също и президент на IBM), при официалното откриване на инциаитивата в Брюксел.


Проектите, които бяха представени по повод старта на инциативата се осъществяват не само в партньорство между бизнес организации, но често включват и неправителствени организации, академични институции и правителства.


В областта на образованието една от най-мащабните инициативи е "Наука в училищата". Тя е подкрепена от 35 международни и национални компании, като отделно във всяка отделна страна участват и министерства, университети и училища. Целта на проекта е да създаде интерес към научната кариера сред европейските младежи, като проектът е насочен към началните училища. Според създателите му там се заражда интересът към кариерата, която децата ще изберат да следват по-нататък. Основният проблем, който цели да разреши тази инициатива е липсата на интерес към научна кариера в Европа. Само 15% от европейците са доволни от качеството на подобни класове в училищата, според данните изнесени при откирването на Предприятие 2020 в Брюксел. Проектът има за приоритет пораждането на такъв интерес особено сред момичетата, тъй като жените като цяло са по-слабо представени в научната общност в Европа. Накратко, в рамките на "Наука в училищата" се разработват учебни пособия за децата и обучения за учителите и се канят учени да представят в училищата по интересен начин какви са на практика резултатите от научната работа.


Европейската асоциация за умения за заетост е друг подобен корпоративен проект обединяващ 7 големи компании. Неговата цел е да повиши достъпа до работа и продуктивността чрез обучение през целия живот. В рамките на мрежата се провеждат обучения по информационни технологии, насочващи обучения за професионална реализация и менторски програми.


Отделни национални проекти в тази насока, бяха представени от Италия, където Assolombarda, най-голямата асоциация на работодателите, заедно с министерството на образованието и университетът в Милано за научни изследвания, подготвят завършили студенти за старт в професионалната кариера.


Проектите за социална отговорност, представени в областта на околната среда, също бяха насочени и към училищата. В момента в рамките на еко-обучителната програма за ученици, създадена от Панасоник, децата от цяла Европа, могат да участват в конкурс за еко рисунка (http://pks.panasonic.co.jp/ecorelay/prize/en/ ). Самата програма представлява, разработени на английски, безплатени учебни помагала за средните училища.


Подкрепа на неправителствения сектор с предоставяне на безплатен софтуер и обучения, предлага проектът на Майкрософт "Засилване на НПО сектора чрез информационни технологии". По нея могат да кандидастват неправителствени организации от цяла Европа.


Един от интерсените иновативни проекти, представен на форума в Брюксел, беше този на полската телекомуникационна компания, в партньорство с технически университет, за управление на интернет браузър и няколко основни компютърни програми с мигане. Продуктът b-Link, който е достъпен безплатно в интернет, е създаден за хора с различна степен на увреждане.


Интересни корпоративни проекти за социална отговорност се оптива да събере френската инициатива reportingrse.fr, която също имаше свой щанд на изложението в Брюксел. Целта на портала е да бъде "едно гише" за подобни проекти, като потребителя може да ползва ресурсите в зависимост от това дали е неправителствена организация, предприятие или държавна или общинска власт.

 

Източник: dnevnik.bg

Ако харесвате този сайт - подкрепете ни в БГ Топ класацията тук